Erasmus+ (2017-2019)

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

Európa határok nélkül! - a Kerisekkel"

2017-1-HU01-KA116-035734

17/1/KA116/035734

(2017.06.01. – 2019.05.31.)

A projekt háttere:

A Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája már 2004 óta aktívan közreműködik nemzetközi projektekben. Évek óta részt veszünk ERASMUS+ és Határtalanul! pályázatokban, melyek segítségével számos partnerrel alakíthattunk ki megbízható, jól működő kapcsolatot. A 2017 és 2019 közötti pályázatunkban elsősorban azok a partnerek jelennek meg, akikkel már több sikeres ERASMUS+ projektet valósítottunk meg. Az eredményes munka annak is köszönhető, hogy, az elmúlt időszakban egyre több kollégánk csatlakozott ahhoz a kezdeti 2-3 fős csapathoz, amely ezeket a nemzetközi együttműködéseket megvalósítja. A tanári kar erősödő támogatása mellett egyre több diákunk is aktívan érdeklődik a meghirdetett mobilitások iránt.

A projekt célja:

Célunk, hogy tanulóink számára minél szélesebb körű látóteret biztosítsunk az általunk oktatott szakmák vonatkozásában. A gyakorlatorientált, piacképes képzésekhez kitűnő lehetőséget nyújtanak hazánkban is egyre gyakrabban megvalósuló külföldi – elsősorban uniós országokat célzó – mobilitások, amelyek arra ösztönzik intézményünket, hogy aktívan részt vegyünk ezekben a nemzetközi projektekbe, így tovább folytassuk a sikeres mobilitásokat a jelenlegi ERASMUS+ programban is. A pályázati források segítségével diákjainak, kollégáinknak külföldi gyakorlati lehetőségeket és szakmai továbbképzéseket biztosíthatunk a kereskedelem, a vendéglátás és a turisztika területén. A nemzetközi kapcsolataink lehetővé teszik mind a tanulóink, mind a tanáraink számára, hogy összehasonlítsák a külföldi és a hazai ismereteket, adaptálják a megszerzett tapasztalatokat és a tananyagokat újabb szakmai tartalommal töltsék fel.

A résztvevők száma és szakmai háttere:

1.)   Tanulók esetében:

A 2017 és 2019 közötti időszak pályázatába 56 diák teljesítette a kiutazásokat.

  • A vendéglátás – turisztika szakmacsoportból 10 szakács, 6 pincér, 13 vendéglátásszervező-vendéglős, 2 vendéglátó eladó, 6 cukrász került be, valamint 5 fő a turisztika szervező, értékesítő szakma területéről.
  • Az élelmiszeripari ágazatból 3 pék tanuló vontunk be a mobilitásokba.
  • A programba a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportból 7 eladó és 4 kereskedő került bevonásra.
  • Terveinket 99%-ra teljesítettük.

A 2017-2019-es projekt előnyeiből összesen 19 fő hátrányos helyzetű tanuló részesült, ebből 7 fő hátrányos helyzetű településről származik.

A mobilitásokon résztvevőinek közel a fele kiskorú, összesen 27 tanuló.

2.)   Tanárok/oktatók esetében:

A tanári/oktatói mobilitáson 17 fő vett részt kereskedelem és vendéglátás – turisztika területéről. Örömmel tölt el bennünket az a tény, hogy a külföldi tanulmányutaknak, szakmai továbbképzéseknek köszönhetően kompetenciáik fejlődtek, módszertanilag megújultak, ezáltal nőtt munkavégzésük színvonala, hatékonysága.

3.)   Kísérők:

A projekt sikeres lebonyolítását 12 fő kísérőtanár segítségével valósítottuk meg. Jelenlétükre azért van szükség, mert a mobilitásban résztvevő tanulók között szinte minden csoportban jelen van minimum egy fő kiskorú vagy hátrányos helyzetű diák.

Megvalósított tevékenységek és elért eredmények:

A projekt keretén belül igyekszünk egyre több tanulót és kollégát bevonni a külföldi mobilitásokba, lehetőséget biztosítva ezzel a szakmai továbbfejlődésre. Ennek érdekében a mobilitásokat minden potenciális fórumon meghirdetjük diákjaink és munkatársaink számára. A 2017 és 2019 közötti pályázati időszakban 56 tanuló töltött egy hónapos szakmai gyakorlatot külföldön 7 különböző célországban.

A résztvevő diákok megoszlása a következők szerint alakult: 71% a vendéglátóipar, 20% a kereskedelem, a többi a turisztika ágazatból került a programba, akikre jellemző, hogy eltérő családi háttérrel és felkészültséggel, különböző motivációval és tanulási igénnyel érkeznek az iskolánkba. A kiutazások előtt tartott lélektani, kulturális, szakmai és szaknyelvi felkészítőkön igyekeztünk ezeket a különbségeket minimalizálni és törekedtünk a csoportkohézió megerősítésére. Mindezt sikeresen teljesítettük a résztvevők visszajelzései alapján.

Békés megye társadalmi és szociális helyzete alapján kiemelten elmaradott terület, így küldetésünknek tekintjük, hogy minél több hátrányos helyzetű tanuló vegyen részt a mobilitásokban és lehetőséget kapjon külföldi szakmai gyakorlaton való részvételre. A pályázati időszak alatt 19 hátrányos helyzetű és 27 kiskorú tanulót sikerült kiutaztatni a külföldi partnereinkhez.

A képzési színvonalunk növelése érdekében új partnerszervezeteket is bevontunk a projektben a már meglévő fogadóintézmények mellé. Célunk, hogy bővítsük, színesítsük kapcsolati rendszerünket, és új ismeretszerzési lehetőséget is biztosítunk tanáraink és diákjaink számára. Ilyen például a Lobogó Panzió, Homoródfürdő, Romániában vagy a Mobilityfriends, Barcelos, Portugáliában. Mindkettő iránt nagy érdeklődés volt már a pályázat kezdetekor. Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy a következő mobilitások alkalmával is újabb partnereket vonjunk be, ezzel is növelve a potenciális gyakorlati lehetőségek számát.

Az ERASMUS+ mobilitások által arra törekszünk, hogy iskolánk profilját figyelembe véve – tanulóink és tanáraink számára minél szélesebb körű „jó gyakorlatot” biztosítsunk, támogatva ezzel a tudás, a tanulás és a tanítás rendszerét az ECVET elveknek megfelelően mind a kereskedelem, mind a vendéglátás, mind a turisztika területén.

A projekt az Európai Unió ERASMUS+ programjának keretében a Tempus Közalapítvány támogatásával valósult meg.

Az elnyert 136.891 euró támogatási összegből 132.892 euró került felhasználásra.