Erasmus+ (2019-2021)

Projekt címe: „A Keri feltérképezi Európát”

(’Keri maps Europe’)

Projekt azonosítószáma: 2019-1-HU01-KA116-060538

A projekt háttere

A Békéscsabai SZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskola már évek óta aktívan közreműködik ERASMUS+ pályázatokban. 2016-ban sikeres Tanúsítványi Pályázatunk eredményeképpen 2017-től nyertes pályázatainkat Mobilitási Tanúsítvánnyal nyújtottuk be. Az intézmény több évtizede a Békés megyei középfokú oktatás meghatározó szereplője, – a demográfiai csökkenés ellenére – változatlan tanulói létszám mellett. A nemzetközi együttműködések keretében tanulóink számára külföldi szakmai gyakorlati lehetőségeket, ezzel együtt szélesebb látóteret biztosítunk. Azonban az oktatás kimagasló színvonalának megtartásához folyamatos megújulásra van szükségünk. A Z generáció tanítása arra ösztönöz bennünket, hogy a képzési kínálatunkat és annak tartalmát folyamatosan frissítsük, figyelembe véve a Szakképzés 4.0 stratégia elveit. Ezért nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is adaptáljuk a számunkra megfelelő „jó gyakorlatokat”. A szakképzési innovációs folyamatot segíti a nemzetköziesítési stratégiánk, melybe külföldi intézményeket, gazdálkodó szervezeteket vonunk be az ERASMUS+ segítségével. Folyamatosan támogatjuk azon kollégák ERASMUS+ projektekben való részvételét, akik tudásukat, szakmai rálátásukat szeretnék bővíteni a mobilitások által.

Célkitűzések

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy a professzionális tudás mellé használható nyelvismerettel is rendelkező munkavállalókat bocsátsunk ki a munkaerőpiacra. A Z generáció megjelenésével és a komplex képzés bevezetésével ugrásszerűen megnőtt a lemorzsolódó, sikertelen tanulók száma. Mindez rávilágított arra, hogy a szakképzésünkben folyamatos innovációra van szükség az adott korosztály szükségletéhez igazítva. Már nem elegendő kizárólag a hazai kultúra megismerése, hiszen mind a tananyagok, mind az elvárások szélesebb körű tájékozottságot igényelnek oktatóinktól, diákjainktól. Számunkra az ERASMUS+ által nyújtott mobilitások teszik lehetővé azt, hogy tanulóink, kollégáink megismerjék az európai kultúrát, gyakorolják anyanyelvi környezetben az idegen nyelvet. A szakmai tudás minél szélesebb körű elsajátítása érdekében, támogatjuk diákjainkat, oktatóinkat a hazai és a nemzetközi trendek megismerésében, ami segíti őket kompetenciáik megerősítésében. A célunkat sikerült a 2019-2022–es projektben elérni, hiszen a mobilitásokkal lehetőséget biztosítottunk minden résztvevő számára a szakmai továbbfejlődésre.

A projekt megvalósítása

A mobilitásokban résztvevő diákjaink szakmai gyakorlatuk egy részét külföldön teljesíttették, a nemzetközi trendeknek köszönhetően szakmai tudásuk bővült. Mindez segítette őket az iskolai, későbbiekben pedig munkaerőpiaci érvényesülésben. A pályázati periódusban kiemelt feladatunk, hogy az ERASMUS+ által nyújtott lehetőségekből minél több hátrányos helyzetű tanuló részesüljön, megismerjék az európai kultúrát, anyanyelvi környezetben gyakorolják az idegen nyelvet. Egyre több kollégánk aktívan vesz/vett részt külföldi kurzusokon, tanulmányutakon, akik a szakmai tudásuk, a pedagógiai ismereteik gyarapítása mellett egy mentális felfrissülést is kaptak a mobilitások által. Fontos számunkra, hogy a Z generáció oktatásához egy megújuló, versenyképes humánerőforrás biztosítsunk. Mindezt a külföldi szakértői kiutazások is segítik. Az iskola folyamatosan fejleszti nemzetközi partneri hálózatát; növeli ennek publicitását a hazai és nemzetközi színtéren, és tovább erősítjük a projektben résztvevő szervezetek közötti szakmai együttműködést; ezzel bővítjük, színesítjük iskolánk képzési palettáját. A felsorolt célkitűzéseket sikeresen megvalósítottuk a pályázat időtartama alatt.

A projektben megvalósított mobilitások célországai: Portugália, Spanyolország, Málta, Románia.

Elért eredmények

Tanulók esetén (28 fő): A Békéscsabai SZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskolának évek óta egyre sokszínűbb és differenciáltabb tanulói társadalmat kell kiszolgálnia, akik eltérő családi háttérrel és felkészültséggel, különböző motivációval és tanulási igényekkel érkeznek az iskolába. A mobilitások segítségével a különböző szakmai és szociális képességekkel rendelkező tanulókat segítettük az önálló életre való „nevelésre”.

Szakértők esetében (26 fő): A külföldi tanulmányutak eredményeképpen a résztvevő oktatók módszertanilag jelentősen megújultak, nőtt munkavégzésük színvonala, hatékonysága. Mindezt a mobilitást követő óralátogatások alkalmával is megtapasztaltuk. A megszerzett tapasztalatokat munkájuk során beépítették a tananyagokba, projektmunkákba.

A tanulók és oktatók idegen nyelvi kompetenciája nem minden esetben érte el az elvárt szintet, ezt az idegen nyelvi felkészítések és a mobilitás segítségével minden esetben növeltük.

Újítások a projektben: Az ismeretszerzés kibővítésére Tenerifére szakértői kiutazást és Ciprus szigetére tanulói szakmai gyakorlatot terveztünk, ez utóbbi sajnos a járvány miatt elmaradt.

Az ERASMUS+ mobilitások által tanulóink és oktatóink fejlesztették kompetenciájukat, bővítették tudásukat.

Szakértői beszámolók

Portugália - 2019.

Spanyolország - Valencia- 2019.

Spanyolország - Tenerife - 2019.

Spanyolország - Valencia- 2021.

Tanulói munkanaplók

Portugália - 2022.

Málta - 2022.