Élelmiszer-ellenőrzési technikus

Élelmiszer-ellenőrzési technikus képzésünkre elsősorban a laboratóriumi munkát kedvelőket várjuk. Mintavételezéseket, azok összetételének minőségi- és mennyiségi meghatározásait végzi, de e mellett technológiai, környezetvédelmi, higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat is betartat, ellenőriz. A teljes élelmiszeripari ágazat várja a jól képzett szakembereket.

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati szakmában betöltött munkakör esetén. Az alapoktatás végén a tanulók rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért megalapozott döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képesség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködőképesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

·     irányítással élelmiszer feldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, kever,
termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol;

· felismeri és csoportosítja az élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy mely iparágak használják fel azoka;

·      rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az

·      élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat (fémek és nemfémek), 
3D makett alapján vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről (téglatest, henger, kúp), felismeri az alapvető gépelemeket (kötő gépelemek, hajtáselemek);

·     laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, térfogatmérés, oldatkészítés, sűrűségmérés);

·      ágazathoz kapcsolódó alapszámításokat végez (százalék, aránypár);

·      ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokat; 

·      ismeri és betartja a személyi- és az élelmiszer-előállítás higiéniai követelményeit.