Erasmus+ (2016-2018)

Irány Európa! - Kerisek szakmai gyakorlata és tapasztalatszerzése külföldön

2016-1-HU01-KA102-022808

16/1/KA102/022808

2016.06.01. – 2018.05.31.

Háttér:

A Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája (elődintézményeivel) már 2004 óta foglalkozik nemzetközi projektekkel. Az elmúlt évek során több tanár kolléga csatlakozott ahhoz a kezdeti 2-3 fős csapathoz, amely ezeket a projekteket megvalósítja.

Évek óta részt veszünk/vettünk ERASMUS+, LLP, Comenius, és Határtalanul! pályázatokban, melyek segítségével, rengeteg partnerrel alakítottunk ki megbízható, jól működő kapcsolatot. Jelen pályázatban elsősorban azok a partnerek jelennek meg, akikkel már több sikeres ERASMUS+, és LLP projektet valósítottunk meg (valamely elődintézményi keretek között). Célunk az, hogy tovább folytassuk ezeket a sikeres mobilitásokat a jelenlegi Erasmus+ programban is.

Célok:

 • 92 tanuló szakmai gyakorlatának sikeres megvalósítása külföldi szakképző iskolák és vállalatok segítségével.
 • A résztvevők idegen nyelvi, szakmai, személyes, digitális, vállalkozói, interkulturális, szociális kompetenciának fejlesztése.
 • 8 tanár, oktató tanulmányútjának/gyakorlatának megvalósítása külföldi szakképző iskolák és vállalatok segítségével.
 • A résztvevők idegen nyelvi, szakmai, személyes, módszertani, szervezői, digitális, interkulturális, kompetenciának fejlesztése.
 • A külföldön szerzett tanulási eredmények egységes értékelésének, dokumentálásának, érvényesítésének és elismerésének megvalósítása.
 • A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosítása.
 • Aktív nemzetközi partneri hálózat fenntartása európai képző intézményekkel, vállalatokkal.

A résztvevők száma és szakmai háttere:

 1. Tanulók:

·      Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (17 szakács, 20 vendéglátásszervező-vendéglős (szakács            gyakorlat), 8 pincér, 9 cukrász)

·      Kereskedelem szakmacsoport (17 eladó, 21 kereskedő)

 1. Tanárok/oktatók:

·       Vendéglátás-turisztika (8 fő)

A megvalósítás folyamatának főbb lépései:

 1. Pályázatírás:

· mobilitási tervezet készítése

· kapcsolatfelvétel a fogadóintézménnyel – szándéknyilatkozatok kérése

· munkaprogramok készítése

· pályázati űrlap és mellékleteinek összeállítása

 1. Mobilitások folyamatos megvalósítása:

· kapcsolattartás a fogadóintézménnyel (telefon, e-mail, a munkaprogram egyeztetése)

· a mobilitás meghirdetése, motivációs levelek begyűjtése, résztvevők kiválasztása

· felkészítés (nyelvi, szakmai, kulturális, lélektani)

·  mobilitás (megjegyzés: a mobilitások időtartama alatt, s utána folyamatos kapcsolattartás a                nyilvánossággal)

· értékelés

· disszemináció

 1. A projekt záró értékelése
 2. Záró beszámoló elkészítése

Várható eredmények:

 • Résztvevői beszámolók a tapasztalatokról.
 • Fényképek és videók, melyek a szakmai gyakorlat/tanulmányút során készülnek.
 • Jegyzőkönyvek, munkanaplók, képzési segédanyagok, a projektcsoport által készített beszámoló.
 • A résztvevők egyéni készségeinek, képességeinek fejlődése, szakmai motivációjuk erősödése.
 • A BSZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájában javul a szakmai gyakorlatok minősége, és növekszik a szakképzés színvonala.
 • A külföldi szakmai képzésben/tanulmányúton résztvevő tanulók és tanáraik számának jelentős növelése.

Rövid távú hatás:

 • A választott szakiskolai képzések központi programjaiban megfogalmazott üzemi gyakorlati tapasztalatok megszerzése, továbbképzési igények teljesítése létrejön.
 • A képzés elismeréseként Europass mobilitási igazolványt kap a résztvevő a gyakorlat/tanulmányút eredményességét bizonyítva.

Hosszú távú hatás:

 • A disszeminációs lehetőségekkel a médián, a sajtón keresztül tudósítunk a megvalósított gyakorlatról, így a beiskolázásnál szívesebben jönnek a tanulók az iskolánkba.
 • Jelentősen segíti a kiutazó diákok munkavállalási esélyeit, munkaerőpiacon való érvényesülését a projekttel megvalósuló nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalat, az elsajátított korszerű ismeretek alkalmazása. Valamint ezeket az idegen nyelvű hétköznapi és szakmai nyelvtudás, kommunikáció tovább segíti.
 • A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosításával a szakképzés színvonala tovább emelkedik.

A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében valósul meg.

Támogatás összege: 193.003 euró