Erasmus+ (2020-2023)

Projekt címe: „A Keri feltérképezi Európát”

(’Keri maps Europe’)

Projekt azonosítószáma: 2020-1-HU01-KA116-078135

A projekt háttere

A Békéscsabai SZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskola már 2014 óta aktívan közreműködik ERASMUS+ mobilitási pályázatokban. 2016-os sikeres Tanúsítványi Pályázatunk eredményeképpen 2017-től pályázatainkat Mobilitási Tanúsítvánnyal nyújtottuk be. 1954 óta az intézmény meghatározó szereplője a Békés megyei középfokú oktatásnak. A versenyképességünk megtartása érdekében és a beiskolázásunk sikerességéhez az ERASMUS+ mobilitási lehetőség is nagyban hozzájárul. A nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően diákjaink külföldi szakmai tapasztalatot szerezhetnek. A Z generáció tanítása arra ösztönöz bennünket, hogy folyamatosan frissítsük a képzési kínálatunkat és annak tartalmát, követve a Szakképzés 4.0 stratégia elveit is. Ezért nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is adaptáljuk a számunkra megfelelő „jó gyakorlatokat”. A szakképzési innovációs folyamatot támogatja a nemzetköziesítési stratégiánk is, melybe külföldi intézményeket, gazdálkodó szervezeteket vonunk be az ERASMUS+ pályázatoknak köszönhetően. Folyamatosan támogatjuk azon kollégák nemzetközi projektekben való részvételét, akik szakmai fejlődésük szempontjából releváns gyakorlati tudásukat szeretnék bővíteni a mobilitások által.

Célkitűzések

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy tanulóink a folyamatosan változó munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő szakmai és idegen nyelvi ismerettel rendelkezzenek. A kiutazásokon résztvevő diákjaink szakmai gyakorlatuk egy részét külföldön teljesíttették. Cél, hogy a tanulók tanulmányaiknak megfelelő tevékenységet végző fogadóintézménynél fejlődhessenek. A nemzetközi gyakorlat, az új technológia megismerése segíti őket, hogy felkészüljenek, mint munkavállalók. Számunkra az ERASMUS+ teszi lehetővé azt, hogy tanulóink megismerjék az európai kultúrát, a partner országok szakmai elvárásait és anyanyelvi környezetben gyakorolják az idegen nyelvet. Fontos számunkra, hogy minél több hátrányos helyzetű diák vegyen részt a mobilitásokban.

Az állandóan változó szakmai elvárásokat kollégáinknak folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Az új, komplex képzési rendszer követelményei széles körű tájékozottságot igényelnek az oktatók részéről. Az általunk tanított szakmákban a hazai tendenciákon túl a nemzetközi trendek alkalmazása is elengedhetetlen. Az ERASMUS+ lehetőséget biztosít munkatársaink számára is a szakmai továbbfejlődésre.

Minden célkitűzésünket sikerült elérni a 2020-2023 –as mobilitási pályázat segítségével.

A projekt megvalósítása

A 2020-2023-as pályázati periódusban a szakképzésben tanulók rövid távú mobilitását és a munkatársak külföldi szakmai képzését valósítottuk meg.

A tanulói mobilitásoknál célunk, a nemzetközi tapasztalatszerzés, úgy hogy diákjaink az oktatásból a vállalatok által elvárt tudású és képességű munkavállalóként kerüljenek ki a munkaerőpiacra. A kiutazások időtartama alatt lehetőséget kapnak arra, hogy kipróbálják magukat egy idegen közegben. A külföldi szakmai gyakorlat előnye az, hogy megismerjék, megértsék a munkakörnyezetüket, és jobban felkészültek legyenek a jövőbeli feladatokra. A pályázatunk során törekedtünk ennek megvalósítására.

Egyre több kollégánk aktívan vesz részt külföldi tanulmányutakon, szakértői kiutazásokon. A szakmai tudásuk, a pedagógia ismereteik gyarapítása mellett egy mentális felfrissülést is kaptak a mobilitások által. Fontos számunkra, hogy a Z generáció oktatásához egy megújuló, versenyképes humánerőforrás biztosítsunk. A külföldi szakértői kiutazások is segítik mindezt.

Az iskola folyamatosan erősíti és fejleszti nemzetközi partneri hálózatát; növeli ennek publicitását.

A felsorolt célkitűzéseket sikeresen megvalósítottuk a pályázat időtartama alatt.

Elért eredmények

2020 és 2022 közötti időszakban 13 turnusban 83 fő mobilitását terveztük, 46 fő rövid távú szakképzési kiutazás 9 kísérővel és 28 fő szakértői tanulmányúton való részvétellel.

A Magyar Nemzeti Iroda által megítélt 152.440 euró támogatási összegből 121.930,12 eurót vettünk igénybe. A mobilitásokban ténylegesen 61 fő vett részt 11 turnus keretén belül 36 hónap időintervallumban. A pályázati időszakban 7 diák -és 4 szakértői kiutazásra került sor.

Tanulók esetén (40 fő):

A Békéscsabai SZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskola évek óta egyre sokszínűbb és differenciáltabb tanulói társadalmat kell kiszolgálnia, akik eltérő családi háttérrel és felkészültséggel, különböző motivációval és tanulási igényekkel érkeznek az iskolába. A mobilitások segítségével a különböző szakmai és szociális képességekkel rendelkező tanulókat segítettük az önálló életre való „nevelésre”. A szerzett tapasztalatok révén a diákok megtanulták, a hatékony kommunikációt, hogyan kell problémát megoldani, és hogyan kell együttműködni a csapattal. Ezek a készségek fontosak a munkahelyi teljesítmény szempontjából.

 

Szakértők esetében (21 fő):

A külföldi tanulmányutak eredményeképpen a résztvevő oktatók módszertanilag jelentősen megújultak, nőtt munkavégzésük hatékonysága. Mindezt a mobilitást követő óralátogatások alkalmával is megtapasztaltuk. A megszerzett tapasztalatokat munkájuk során beépítették a tananyagokba, projektmunkákba.

Újítások a projektben:

Az ismeretszerzés kibővítésére Madeira szigetére szakértői kiutazást és Ciprus szigetére és Tenerifére tanulói szakmai gyakorlatot terveztünk.

Az ERASMUS+ mobilitások által tanulóink és oktatóink fejlesztették kompetenciájukat, bővítették tudásukat.

A résztvevő szervezetek

Résztvevők tevékenységek szerint

Kísérői beszámolók

Románia - Fábián Ferenc - 2022.

Románia - Hoffmann Dániel Tibor - 2022.

Málta - Békési Zoltán - 2022.

Tenerife - Erdélyi Lajosné - 2023.

Málta - Bánfi Edina - 2023.

Spanyolország - Demóné Vig Gyöngyi - 2023.

Szakértői beszámolók

Málta - 2021.10.25. - 2021.10.30. - Tóth Gizella Ildikó

Portugália - 2023.04.01. - 2023.04.08. - Sári Erika Róza

Portugália - Madeira - 2023.04.09. - 2023.04.16. - Molnárné Iván Éva

Tanulói munkanaplók

Románia - 2022.05.09.-2022.06.07. - Leszkó Olga

Románia - 2022.10.29.-2022.11.27. - Kis Gréta

Románia - 2022.10.29.-2022.11.27. - Sárközi Eliza

Málta - 2022.11.13.-2022.12.14 -Király Mariann

Ciprus - 2023.02.26.-2023.03.26. - Susán Roland

Tenerife - 2023.03.03.-2023.03.31 - Ivanics Viktor Rajmond

Málta - 2023.03.04.-2023.04.01. - Rappai Réka

Málta - 2023.03.04.-2023.04.01. - Ruck Zalán György

Málta - 2023.03.04.-2023.04.01. - Zahorán Gábor Tamás

Spanyolország - 2023.03.05.-2023.04.04. - Antal Dóra

Spanyolország - 2023.03.05.-2023.04.04. - Hegedűs Alex

Spanyolország - 2023.03.05.-2023.04.04. - Nagy Roland

Spanyolország - 2023.03.05.-2023.04.04. - Pákozdi Péter

Spanyolország - 2023.03.05.-2023.04.04. - Pősze Márkó