ERASMUS+ KA2

Köznevelési projektek az Erasmus+ programban

Az Erasmus+ program keretében a köznevelési-, illetve a köznevelés terén aktív intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése érdekében mobilitási és partnerségi projektek megvalósításához kérhetnek támogatást. Ezek a projektek tulajdonképpen intézményi tanulási formák, melyekben számos tanulási alkalom azonosítható. 

A mobilitási pályázatokban a külföldi mobilitás a projekt fő eleme, a legfontosabb tanulási alkalom, s az összes többi projekttevékenység ennek előkészítését, illetve az ennek során szerzett tapasztalatok hasznosítását és terjesztését szolgálja. A partnerségi projektekben a partnerek együttműködésén, a projektmunkán van a hangsúly, a külföldi mobilitás ennek az együttműködésnek a támogatását szolgálja. 

A pályázatok célja, hogy a tanárok és más munkatársak intézményi igényekre épülő szakmai fejlődését támogassa nemzetközi környezetben és az európai dimenzió erősítése az óvodákban és az iskolákban, illetve a köznevelési intézmények felruházása 21. századi készségekkel és kompetenciákkal. Továbbá a pályázat a köznevelésben lehetőséget biztosít új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására a köznevelési intézmények és/vagy más, a köznevelésben érintett intézmények által megvalósított nemzetközi partnerségi projektek keretében.

Támogatható tevékenységek azok, amelyekben bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez, óvodai vagy iskolai keretek között elvégezhető tevékenységekre épül, és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel. A projektekben rövid vagy hosszú távú külföldi tanári, munkatársi és tanulói tevékenységek is megvalósíthatók.