0316 Panziós-fogadós

A vendéglátás ágazatba tartozó panziós-fogadós 3 éves képzésünk rendkívül szerteágazó feladatok megoldására készíti fel a fiatalokat. A fogadós a vendég megérkezésétől a távozásáig, szinte minden mozzanatban részt vállal. Megtanulják a vendéglátóhelyek üzemeltetésének, a vendégekkel való udvarias kapcsolattartásnak a mikéntjét. A panziós-fogadós a vendéglátás területén szereplő összes részt vevő munkájára rálát, összehangol, szervez – közvetít a vendég és a munkatársak között. Keresi a vendég kedvét, hisz tudja: a kiszolgált vendég, megelégedett vendég!

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Széleskörű tájékozottság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, vendégszeretet, szervezőképesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • üzemelteti a vendéglátóhelyet;
 • marketig tevékenységet végez;
 • vendégekkel, partnerekkel kapcsolatot tart;
 • konyhát üzemeltet;
 • karbantartásokat biztosítja;
 • ügyel a vendéglátóhely környezetére;
 • takarítást folyamatosan precízen biztosítja;
 • vendégek számára programokat szervez;
 • logisztikai feladatokat ellát;
 • gazdálkodási és pénzügyi ügyeket intéz;
 • munkavédelmi, balesetvédelmi, tűz és környezetvédelmi előírásokat betartja és betartatja;
 • irányítja, szervezi és értékeli a munkatársak munkáját;
 • kapcsolatot tart más szolgáltatókkal, más szállásadókkal partneri viszonyt kialakítva működteti a vendéglátó egységét.

Ajánlott minden fiatal számára, aki a vendéglátásban találja meg azokat a kihívásokat, amelyek érdeklik. Szereti a vendégeket, a turisztikai-vendéglátó tevékenységet hosszú távra tervezi.