Online jelentkezés az érettségi utáni képzésre – 2021/2022. tanév

Kedves Jelentkező!

Ezen az oldalon tud jelentkezni a 2021/2022-es tanévben induló érettségi utáni képzéseinkre.

Kérjük, hogy a jelentkezési űrlapot pontosan, a valóságnak megfelelő adatokkal legyen szíves kitölteni!

Köszönjük!

Választott szakma

Kérjük válassza ki a legördülő menüből, hogy milyen szakmát szeretne tanulni!

Kérjük, hogy csak 1 szakmát válasszon!

Separator1

Jelentkező adatai

A jelentkezési laphoz mellékelnie kell az érettségi bizonyítványának másolatát. 

Kérjük, hogy csak jó minőségű, jól olvasható képet töltsön fel a bizonyítványáról!

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok a bemutatott okiratok másolatának elkészítéséhez.

Tisztelt Jelentkező! Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezés során a személyes adatok kezelésére az általános adatvédelmi rendeletben (Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: GDPR) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Onytv.) meghatározott rendelkezések alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.