2023/2024. tanévi tankönyvrendelő – 12.C – Turisztika

Kérjük, hogy az alábbi űrlapon kizárólag a valóságnak megfelelő adatokat legyen szíves megadni!

Köszönjük!

Tanuló adatai

Separator1

Szülő / gondviselő adatai

(Amennyiben még nem nagykorú a tanuló, úgy kötelező kitölteni ezeket a mezőket is!)

Separator2

Jogosultság kiválasztása

Kérjük, hogy az alábbi menüből válassza ki azt a lehetőséget, amelyik feltételnek megfelel a tanuló!

Amennyiben egyik feltételnek sem felel meg, úgy kérjük, hogy a Nem részesül semmilyen kedvezményben lehetőséget válassza ki!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya minden nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 9-16. évfolyamokban tanuló diáknak alanyi jogon ingyenesen biztosítja a tankönyveket. Azonban iskolánknak minden tanévben adatbejelentési kötelezettsége van fenntartója felé, mely szerint számba kell vennünk azokat a tanulókat, akik valamilyen határozattal rendelkeznek.

Kérjük, hogy a legördülő menüből válassza ki, hogy melyik tankönyvet kérik vagy nem kérik a következő tanévre!

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tankönyvrendelő lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Tisztelt Kitöltő! Tájékoztatjuk, hogy a tankönyvrendelése során a személyes adatok kezelésére az általános adatvédelmi rendeletben (Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: GDPR) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Onytv.) meghatározott rendelkezések alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.