• Jún 21: Fontos tudnivalók az ügyintézésről, javítóvizsgáról, első napról, egészségügyi kiskönyvről részletesenFontos...
  • Jún 21: Tankönyvek átvétele az alábbi időpontokban lehetséges. Kérünk minden tanulót, hogy a beosztás szerint jöjjenek, a...

Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola

Tankönyvek átvétele


Fontos tudnivalók

Tisztelt Diákok és Szülők!

A nyáron csakis az ügyeleti napokon (szerdánként) lehet ügyet intézni az iskolában (pl. igazolás). Postai úton kért igazolást csak és kizárólag megcímzett és felbélyegzett boríték megküldése mellett postázunk vissza. A határidőkért felelősséget nem vállalunk a posta miatt.

Korrepetálás: 2015. augusztus 24-25. 1000-1300.

Javítóvizsga, osztályozó vizsga: 2015. augusztus 26. 800. A javítóvizsgára minden tanuló a bizonyítványával és jelentkezési lapjával jelentkezzen előzetesen. Megfelelő öltözékben kérjük megjelenni! A javítóvizsgás még most járjon utána, hogy miből készüljön, kérdezze meg a szaktanárát, és kérje el írásban a javítóvizsga anyagát!

Egészségügyi teendők a nyár folyamán: minden osztálynak (védőnői tájékoztató a következő oldalon) egészségügyi kiskönyv, tüdőszűrés, bőrgyógyászat--> Nyáron tessék a vizsgálatokat elvégezni! Osztályfőnöktől iskolalátogatási igazolás, védőnőtől tüdőszűrő beutaló. Szeptember 1-től csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel jöhetnek azok a tanulók, akiknek gyakorlati órájuk van. Amíg ez hiányzik igazolatlan hiányzás lesz beírva.

Közösségi szolgálat: az érintett osztályok tanulóit kérjük, hogy gyűjtsék az óraszámokat, és a füzetet pontosan töltessék ki (bővebb információ a honlapon külön menüpontban - óraszámok, intézmények).

Tankönyv: Tankönyvosztás augusztus végén lesz, az iskola honlapján kitett beosztás szerint. Azok a tanulók, akik tankönyvet rendeltek, az iskolától kapják meg a csekket. Csekk befizetése után a befizetést igazoló papír fénymásolatát hozzák be a tankönyv átvételéhez. Azok a tanulók, akik valamilyen jogcímen ingyenesek, a megfelelő igazolást (amennyiben még nem adták le) szeptember 2-ig juttassák el Moravszki János tanár úrnak. Akinek október 1-ig lejár a rendszeres gyermekvédelmi határozata, az a nyáron hosszabbíttassa meg, 3 hónappal a lejárat előtt meg lehet csináltatni! Csak az kaphat ingyenes tankönyvet, akinek október 1-jén érvényes határozata van.

Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő). A tanévnyitó és az első tanítási nap menete az iskola honlapjára lesz feltéve augusztusban. Hozni kell a bizonyítványt, egészségügyi kiskönyvet, közösségi szolgálat kisfüzetet! Megjelenés fekete-fehérben, alkalomhoz illően!

Összefüggő nyári gyakorlat: A továbblépés feltétele a nyári gyakorlat tényleges letöltése. Táppénzes papírral nem váltható ki. Az igazoló és értékelőlapot szeptember 1-jén kell leadni, az első osztályfőnöki órán. Aki nem adja le, nem mehet a következő évfolyamba.

 

 tovább...


Pályázat

A tanulással töltött hosszú hónapok után végre itt a lazítás ideje! Pihend ki a vizsgaidőszakot, gyűjts pénzt a nyaralásra, kapcsolódj ki és készülj fel a szeptemberi tanévkezdésre! Segítünk abban, hogy a 2015/2016-os tanév könnyebben indulhasson!

Most megmutathatod, hogy mennyire vagy kreatív! A játékban részt vehet bármilyen általad készített rajz, fotó, képsorozat vagy bármilyen kézműves technikával készített alkotás, amely kifejezi: 

Te hogyan éled meg diákként a munkavállalást? 

Az elkészült alkotásokat személyesen a Mind-Diák Szövetkezet valamelyik irodájában vagy e-mailben kiváló minőségű képként adhatjátok le a jatek@minddiak.hu címre. 

Jelige: Diákként dolgozni jó!

Beküldési határidő: 2015. augusztus 31.

A Játékos az elkészített pályamű beküldésével, leadásával mint ráutaló magatartással a játékszabályzatot elfogadja! 

A legjobbnak ítélt alkotásokat megtekinthetitek a honlapunkon és a Facebook oldalunkon is!

 

Elvárások a címre kattintva olvashatóak.

 


Sportnap 2.


Egészségnap


Idegen nyelvi hét


Moccanj Keri 2015


Alapítványi Bál meghívó

 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány kuratóriuma szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait az első ízben megrendezésre kerülő alapítványi bálra.


Kompetenciamérés 2015

Az először 2001 őszén megrendezett Országos kompetenciamérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást méri fel.

Az Országos kompetenciamérések rendszerének működtetését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény előírja. A mérés időpontja és tartalmi jellemzői szintén jogszabályokban rögzítettek. A részvétel – kevés kivételtől eltekintve – minden érintett diák számára kötelező.

Általános tudnivalók

A felmérés időpontja: 2015. május 27. szerda

  -   A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek.

  -    A tanulók a vizsgálat napján hozzanak magukkal tollat és tízórait!

  -    A matematikateszt megoldásához szükségük lesz vonalzóra és számológépre is, ezeket az eszközöket hozzák magukkal a tesztírás idejére. 

  -    A felmérés része a Tanulói kérdőív is, amelyet a mérést megelőzően minden tanulónak átadnak. Kérjük a szülőket, hogy a kérdőívet a tanulóval együtt töltsék ki otthon. A kérdőívet legkésőbb a mérés napjára küldjék vissza, kitöltése önkéntes!

  -  A mérés napján a tanulók saját nevükre szóló Névkártyát kapnak, amelyen szerepel a tanuló mérési azonosítója. A Mérési azonosító segítségével tudják majd a szülők megtekinteni a tanuló mérésben elért eredményéről készült egyéni jelentést. A Névkártyán található név és Mérési azonosító összekapcsolását csak az iskola tudja elvégezni. A két adat együttes kezelésére az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogosult, ezért kérjük a szülőket, hogy a Névkártyákat NE KÜLDJÉK VISSZA!

 A felmérés további ismertetése a címre kattintva olvasható.


Érettségi tájékoztató

Kedves Szülők és Diákok!

Ezzel az összeállítással szeretnénk rögzíteni az érettségivel kapcsolatos fontos tudnivalókat, illetve hozzájárulni a sikeres felkészüléshez.

Mellékletben olvashatók:

Érettségiről röviden, illetve a Vizsgázóknak szóló részletes tájékoztató

     

Érettségin használható segédeszközök

 

A címre kattintva további segédanyagok találhatók.


Tartalom átvétel