Online jelentkezés szakközépiskola 12.-13. évfolyamára – 2022/2023. tanév

Kedves Jelentkező!

Ezen az oldalon tud jelentkezni a 2022/2023-as tanévben induló érettségire felkészítő évfolyamra.

Kérjük, hogy a jelentkezési űrlapot pontosan, a valóságnak megfelelő adatokkal legyen szíves kitölteni!

Jelentkezési határidő: 2022. május 06.

A felvételről 2022. június 17-ig levélben értesítést küldünk.

A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező 2022. szeptember 1-ig nem töltheti be a 23. életévét.

Jelentkező adatai

A jelentkezési laphoz mellékelnie kell a szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát. 

(A 2021/2022 tanévben végzettek esetén a szakmai bizonyítvány kézhezvétele után.)

Kérjük, hogy csak jó minőségű, jól olvasható képet töltsön fel a bizonyítványáról!

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok a bemutatott okiratok másolatának elkészítéséhez.

Tisztelt Jelentkező! Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezés során a személyes adatok kezelésére az általános adatvédelmi rendeletben (Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: GDPR) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Onytv.) meghatározott rendelkezések alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.