KeriTábor online jelentkezési lap

Tisztelt Jelentkező!

Az alábbi űrlapon keresztül tudja jelentkeztetni gyermekét az iskolánk által megrendezésre kerülő KeriTábor-ba.

Kérjük, hogy csak a valóságnak megfelelő adatokat adjon meg!

Köszönjük!

Kérjük, hogy a legördülő menüből válassza ki melyik táborba kívánja beíratni gyermekét!

Szülői adatok

Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét annak a személynek, akit szükség esetén napközben elérhetünk!

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az űrlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Tisztelt Kitöltő! Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési űrlapon szereplő személyes adatok kezelésére az általános adatvédelmi rendeletben (Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: GDPR) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Onytv.) meghatározott rendelkezések alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.