Osztályfőnöki munkaközösség"Ha elölről kezdeném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet,
Példálózás helyett példát mutatnék,
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék,
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék,
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot,
Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék,
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném,
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat,
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről,
És többet a szeretet hatalmáról." 
(Diane Loomans) 

Munkaközösségünk célkitűzései:

Az osztályfőnöki órák feladata kiszélesíteni azt a tudást, illetve ismeretet, amelyeket a tantárgyi követelmények megalapoznak. Ezeken az órákon az egész személyiséget fejlesztő nevelő-oktató tevékenység folyik. Célunk, hogy a tanulók - adottságaikkal, belső fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tevékenységükkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban - minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket. A témakörök feldolgozása megalapozhatja a tanulók műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben.

Az osztályfőnöki tevékenység legfontosabb területe, hogy minél sokoldalúbban, minél teljesebben megismerje az egyes tanulókat, ugyanakkor segítséget nyújtson ahhoz, hogy az osztályok minél jobb közösséggé szerveződjenek. Tanulóink tudjanak különbséget tenni értékes és értéktelen feladatok, kapcsolatok között. A pedagógiai folyamatok során igyekszünk hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy felismerjék saját és mások értékeit, fogadják el azokat és a másságot, találják meg saját képességüknek és egyéniségüknek megfelelő szerepüket, helyüket a kisebb-nagyobb közösségekben és a társadalmi munkamegosztásban.

Kiemelt feladatunknak tartjuk:

 • az önismereti tudás bővítését,
 • tanulási technikák, egyéni tanulási módszerek feltárását,
 • társas kapcsolatok harmonikusabbá tételének lehetőségeit,
 • lelki egészség, empátia erősítését,
 • testi egészség fontosságának jelentőségét,
 • viselkedéskultúra mélyítését,
 • hagyományápolást, értékek megbecsülését,
 • társadalmi, gazdasági problémák felismerését, kezelését,
 • felelős állampolgárrá nevelést.

Programok a tanév során:

 • kortárs előadások
 • egészségügyi előadások (védőnő)
 • munkaügyi és fogyasztóvédelmi előadások igény szerint
 • Körömi Kitti iskolapszichológus rendhagyó osztályfőnöki órái
 • Az iskola bűnmegelőzési tanácsadójának rendhagyó osztályfőnöki órái
 • BSZC Klub foglalkozásai

 A 2018/2019-es tanév osztályfőnökei:

 

Osztály

Szakmacsoport

Osztályfőnök

9/A

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

vendéglátás-turisztika  --> turisztika

Gyulai Éva

9/B

vendéglátás-turisztika --> vendéglátóipar

Plaukity Zsuzsanna

1/9/1

eladó

Molnár Erika

1/9/2

fogadós

pék

Csete Erzsébet

1/9/3

cukrász

Szabóné Csendes Ildikó

1/9/4

pincér

Laskai Attila

1/9/5

pincér

Zsilinszki-Kutasi Angéla

1/9/6

szakács

Tóth Péter

1/9/7

szakács

Balog Katalin

10/A

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

vendéglátás-turisztika  --> turisztika

Várfalviné Vincze Ágnes

10/B

vendéglátás-turisztika --> vendéglátóipar

Marik László

2/10/1

eladó

Jurkó Mária

2/10/2

fogadós

pék

Kovács Sándor

2/10/3

cukrász

Molnárné Iván Éva

2/10/4

pincér

Szlatki Dániel

2/10/5

pincér

Harsányi Márton

2/10/6

szakács

Láza János

2/10/7

szakács

Botos Roland

11/A

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

vendéglátás-turisztika  --> turisztika

Soós István

11/B

vendéglátás-turisztika --> vendéglátóipar

Sajben Gábor

11/C

vendéglátás-turisztika  --> vendéglátóipar, turisztika

Kovács János

3/11/1

eladó

Kis Gabriella

3/11/2

vendéglátó eladó

Kiss Csanád

3/11/3

cukrász

Molnár Erzsébet

3/11/4

pincér

Fazekas Erika

3/11/5

pincér

Mányoki-Gera Andrea

3/11/6

szakács

Dr. Törökné Rábai Valéria

3/11/7

szakács

Havas Istvánné

12/A

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Vitányi Annamária

12/B

vendéglátás-turisztika --> vendéglátóipar

Bagi Csaba

12/C

vendéglátás-turisztika  --> vendéglátóipar, turisztika

Dávidné Kovalcsik Gabriella

Kk 12/D

szakiskolát végzettek szakközépiskolája

Pcsolinszky Júlia

Kk 13/D

szakiskolát végzettek szakközépiskolája

Mák Beáta

1/13/A

kereskedő (2 éves)

Hegedűs Krisztina

5/13/B

kereskedő (1 éves)

vendéglátásszervező (1 éves)

Szabó Dezső

2/14/A

kereskedő (2 éves)

Sári Erika

2/14/B

vendéglátásszervező (2 éves)

Dorkó Iván

KSZ/11/8

pincér, szakács

Horváth Ferenc

KSZ/11/9

cukrász, eladó

Kispál Péter

KSZ/12/8

pincér, szakács

Hódos Krisztián

KSZ/12/9

cukrász, eladó

Sáfár Renáta

1/12/11

vendéglátó üzletvezető

Demóné Vig Gyöngyi

 

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”

Carl William Buehner