Osztályfőnöki munkaközösség"Ha elölről kezdeném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet,
Példálózás helyett példát mutatnék,
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék,
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék,
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot,
Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék,
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném,
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat,
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről,
És többet a szeretet hatalmáról." 
(Diane Loomans) 

Munkaközösségünk célkitűzései:

Az osztályfőnöki órák feladata kiszélesíteni azt a tudást, illetve ismeretet, amelyeket a tantárgyi követelmények megalapoznak. Ezeken az órákon az egész személyiséget fejlesztő nevelő-oktató tevékenység folyik. Célunk, hogy a tanulók - adottságaikkal, belső fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tevékenységükkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban - minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket. A témakörök feldolgozása megalapozhatja a tanulók műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben.

Az osztályfőnöki tevékenység legfontosabb területe, hogy minél sokoldalúbban, minél teljesebben megismerje az egyes tanulókat, ugyanakkor segítséget nyújtson ahhoz, hogy az osztályok minél jobb közösséggé szerveződjenek. Tanulóink tudjanak különbséget tenni értékes és értéktelen feladatok, kapcsolatok között. A pedagógiai folyamatok során igyekszünk hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy felismerjék saját és mások értékeit, fogadják el azokat és a másságot, találják meg saját képességüknek és egyéniségüknek megfelelő szerepüket, helyüket a kisebb-nagyobb közösségekben és a társadalmi munkamegosztásban.

Kiemelt feladatunknak tartjuk:

 • az önismereti tudás bővítését,
 • tanulási technikák, egyéni tanulási módszerek feltárását,
 • társas kapcsolatok harmonikusabbá tételének lehetőségeit,
 • lelki egészség, empátia erősítését,
 • testi egészség fontosságának jelentőségét,
 • viselkedéskultúra mélyítését,
 • hagyományápolást, értékek megbecsülését,
 • társadalmi, gazdasági problémák felismerését, kezelését,
 • felelős állampolgárrá nevelést.

Programok a tanév során:

 • kortárs előadások
 • egészségügyi előadások (védőnő)
 • munkaügyi és fogyasztóvédelmi előadások igény szerint
 • Körömi Kitti iskolapszichológus rendhagyó osztályfőnöki órái
 • Az iskola bűnmegelőzési tanácsadójának rendhagyó osztályfőnöki órái
 • BSZC Klub foglalkozásai

 A 2017/2018-as tanév osztályfőnökei:

Osztály Szakmacsoport Osztályfőnök
9/A

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

vendéglátás-turisztika  --> turisztika

Várfalviné Vincze Ágnes
9/B vendéglátás-turisztika --> vendéglátóipar Marik László
1/9/1 eladó Jurkó Mária
1/9/2

fogadós

pék

Kovács Sándor
1/9/3 cukrász Molnárné Iván Éva
1/9/4 pincér Szlatki Dániel
1/9/5 pincér Harsányi Márton
1/9/6 szakács Vodiláné Halász Erika
1/9/7 szakács Botos Roland
10/A

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

vendéglátás-turisztika  --> turisztika

Soós István
10/B vendéglátás-turisztika --> vendéglátóipar Sajben Gábor
10/C vendéglátás-turisztika  --> vendéglátóipar, turisztika Kovács János
2/10/1 eladó Kis Gabriella
2/10/2 vendéglátó eladó Kiss Csanád
2/10/3 cukrász Molnár Erzsébet
2/10/4 pincér Fazekas Erika
2/10/5 pincér Mányoki-Gera Andrea
2/10/6 szakács Dr. Törökné Rábai Valéria
2/10/7 szakács Havas Istvánné
11/A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Vitányi Annamária
11/B vendéglátás-turisztika --> vendéglátóipar Bagi Csaba
11/C vendéglátás-turisztika  --> vendéglátóipar, turisztika Dávidné Kovalcsik Gabriella
3/11/1 eladó Vassné Dobra Julianna
3/11/3 cukrász Gecsei Tamásné
3/11/4 pincér Zsilinszki-Kutasi Angéla
3/11/5 pincér, vendéglátó eladó Szabóné Csendes Ildikó
3/11/6 szakács Tóth Péter
12/A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Patakiné Varga Katalin
12/B vendéglátás-turisztika --> vendéglátóipar Plaukity Zsuzsanna
12/C vendéglátás-turisztika  --> vendéglátóipar, turisztika Beszeda Beáta
Kk 12/D szakiskolát végzettek szakközépiskolája Mák Beáta
Kk 13/D szakiskolát végzettek szakközépiskolája Láza János
1/13/A kereskedő (2 éves) Sári Erika
1/13/B vendéglátásszervező (2 éves) Dorkó Iván
5/13/C

kereskedő (1 éves)

vendéglátásszervező (1 éves)

Dorkó Iván
2/14/A kereskedő (2 éves) Hegedűs Krisztina
2/14/B vendéglátásszervező (2 éves) Szabó Dezső
KSZ/11/8 pincér, szakács Hódos Krisztián
KSZ/11/9 cukrász, eladó Sáfár Renáta
KSZ/12/8 cukrász, szakács Horváth Ferenc
KSZ/12/9 pincér Tóth Enikő
KSZ/12/10 eladó Kispál Péter
1/12/11 vendéglátó üzletvezető Mladonyiczki László

 

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”

Carl William Buehner