Osztályfőnöki munkaközösség"Ha elölről kezdeném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet,
Példálózás helyett példát mutatnék,
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék,
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék,
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot,
Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék,
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném,
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat,
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről,
És többet a szeretet hatalmáról." 
(Diane Loomans) 

Munkaközösségünk célkitűzései:

Az osztályfőnöki órák feladata kiszélesíteni azt a tudást, illetve ismeretet, amelyeket a tantárgyi követelmények megalapoznak. Ezeken az órákon az egész személyiséget fejlesztő nevelő-oktató tevékenység folyik. Célunk, hogy a tanulók - adottságaikkal, belső fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tevékenységükkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban - minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket. A témakörök feldolgozása megalapozhatja a tanulók műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben.

Az osztályfőnöki tevékenység legfontosabb területe, hogy minél sokoldalúbban, minél teljesebben megismerje az egyes tanulókat, ugyanakkor segítséget nyújtson ahhoz, hogy az osztályok minél jobb közösséggé szerveződjenek. Tanulóink tudjanak különbséget tenni értékes és értéktelen feladatok, kapcsolatok között. A pedagógiai folyamatok során igyekszünk hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy felismerjék saját és mások értékeit, fogadják el azokat és a másságot, találják meg saját képességüknek és egyéniségüknek megfelelő szerepüket, helyüket a kisebb-nagyobb közösségekben és a társadalmi munkamegosztásban.

Kiemelt feladatunknak tartjuk:

 • az önismereti tudás bővítését,
 • tanulási technikák, egyéni tanulási módszerek feltárását,
 • társas kapcsolatok harmonikusabbá tételének lehetőségeit,
 • lelki egészség, empátia erősítését,
 • testi egészség fontosságának jelentőségét,
 • viselkedéskultúra mélyítését,
 • hagyományápolást, értékek megbecsülését,
 • társadalmi, gazdasági problémák felismerését, kezelését,
 • felelős állampolgárrá nevelést.

Programok a tanév során:

 • kortárs előadások
 • egészségügyi előadások (védőnő)
 • munkaügyi és fogyasztóvédelmi előadások igény szerint
 • Körömi Kitti iskolapszichológus rendhagyó osztályfőnöki órái
 • Az iskola bűnmegelőzési tanácsadójának rendhagyó osztályfőnöki órái
 • BSZC Klub foglalkozásai

 A 2016/2017-es tanév osztályfőnökei:

Osztály Szakma Osztályfőnök
9/A

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

vendéglátás-turisztika  --> turisztika

Soós István
9/B vendéglátás-turisztika --> vendéglős Sajben Gábor
9/C vendéglátás-turisztika  --> vegyes Kovács János
1/9/1 eladó Kis Gabriella
1/9/2 vendéglátó eladó Kiss Csanád
1/9/3 cukrász Molnár Erzsébet
1/9/4 pincér Fazekas Erika
1/9/5 pincér Mányoki-Gera Andrea
1/9/6 szakács Dr. Törökné Rábai Valéria
1/9/7 szakács Havas Istvánné
10/A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Vitányi Annamária
10/B vendéglátás-turisztika --> vendéglős Szilágyi László
10/C vendéglátás-turisztika  --> vegyes Dávidné Kovalcsik Gabriella
2/10/1 eladó Vassné Dobra Julianna
2/10/3 cukrász Gecsei Tamásné
2/10/4 pincér Zsilinszki-Kutasi Angéla
2/10/5 pincér, vendéglátó eladó Szabóné Csendes Ildikó
2/10/6 szakács Tóth Péter
11/A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Patakiné Varga Katalin
11/B vendéglátás-turisztika --> vendéglős Plaukity Zsuzsanna
11/C vendéglátás-turisztika  --> vegyes Beszeda Beáta
3/11/1 eladó Jurkó Mária
3/11/2 vendéglátó eladó Döge Sándor
3/11/3 cukrász Grószné Hegedűs Ibolya
3/11/4 pincér Mladonyiczki László
3/11/5 pincér Szlatki Dániel
3/11/6 szakács Lőrinczyné Cseh Ildikó
12/A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Várfalviné Vincze Ágnes
12/B vendéglátás-turisztika --> vendéglős Bagi Csaba
12/C vendéglátás-turisztika --> vendéglős Vodiláné Borsos Ildikó
13/A kereskedő Kővágó Csaba
13/B vendéglátásszervező Szabó Dezső
14/A kereskedő Sári Erika
14/B vendéglátásszervező-vendéglős Dorkó Iván
14/D dekoratőr Hevesi Krisztina
KSZ/11/8 pincér Tóth Enikő Ilona
KSZ/11/9 cukrász, szakács Horváth Ferenc
KSZ/11/10 eladó Kispál Péter
KSZ/12/6 cukrász Kovács Sándor
KSZ/12/7 pincér Molnárné Iván Éva
KSZ/12/8 szakács, eladó Kispál Péter
11/D érettségiző osztály Láza János

 

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”

Carl William Buehner