Környezetvédelem a Keriben

 
  
A KÖRNYEZETVÉDELEM FOGALMA: 
 
A globális környezeti kérdések fogalomkör a II. világháború után jelent meg, széles körben azonban csak az 1960-as évektől kezdődően kezdtek a környezeti problémákkal foglalkozni. Ennek oka: Az 1960-as évekre az országok kiheverték a háborús pusztításokat, jelentősen megnőtt az ipari termelés, a járványok visszaszorításával a népesség ugrásszerűen megnőtt, ezzel párhuzamosan a művelésbe újonnan bevonható földterületek elfogytak. A problémák felismerésével együtt megszületett a környezetvédelem fogalma, az igény szűkebb és tágabb környezetünk, Földünk védelme iránt.

A környezetvédelem definíciója Kerényi Attila nyomán: Környezetvédelem alatt olyan tevékenységi rendszert értünk, amelynek célja a bioszféra megőrzése oly módon, hogy környezetünket, és magát az embert is megóvjuk mindenfajta emberi tevékenység szennyező és pusztító hatásától. Emellett mesterséges környezetünket úgy kell alakítanunk, hogy az harmóniában legyen a természeti környezettel, valamint a gazdasági tevékenységek végzése során tekintettel kell lenni az élő rendszerek tűrőképességére, amelyet a tevékenység során nem haladhatunk meg. Ezeknek a céloknak az eléréséhez összehangolt cselekvésre van szükség, amelynek legfontosabb színtere a gazdaság. Több fontos terület azonban nem tartozik a gazdasághoz.

A tudományoknak ugyancsak nagy szerepe van a környezeti problémák megoldásában, és legalább ilyen fontos a környezetvédelmi oktatás-nevelés, a környezetvédő tudat kialakítása, hiszen a belső indítékok által motivált környezetvédő cselekvés hatékonyabb a külső kényszer hatására végrehajtott cselekedeteknél. Ennek ellenére természetesen szükség van a környezetvédelem kényszerítő eszközeire: törvényekre és jogszabályokra is. A környezetvédelmi tevékenységeket két fő csoportba sorolhatjuk: elméleti és gyakorlati cselekvésekre. Az elméleti (szellemi) szférába a tudomány és az oktatás, míg a gyakorlati szférába a gazdasági és fogyasztási tevékenységek tartoznak.


SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS AZ ISKOLÁBAN:
 

A Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézményben 2008. február 28-ától egy környezetvédelemi nap alkalmából intenzív hulladékgyűjtés kezdődött el az iskolában. A hulladékgyűjtés során gyűjtötték és még mindig gyűjtik a papír, a fém-és műanyag alapú hulladékokat. Szeretettel vár minden egyes olyan embert aki szeretne megszabadulni felesleges az előbb felsorolt hulladékai közül akár az iskola területén, akár otthonában, mert szeretnénk megvédeni bolygónkat a túlzott mára már nagyon elfajult környezetszennyezés érdekében. Akárkinek a lakásában hulladék gyűlt össze hozza be iskolánkba és azokat a hulladékfeldolgozó üzembe eljuttatjuk és az abból befolyó összeget visszaszolgáltatjuk annak a személynek aki a hulladékot hozta. Ezzel a lehetőséggel iskolánk egyik tanárát Tóth Pétert szíveskedjen mindenki megkeresni. A papírgyűjtés során 900 kg papír gyűlt össze iskolánk udvarán, melyet a TAPPE munkásai szállították el.

Szintén 2008. február 28-án az iskolánkba 2 db. palack összenyomó automata került felhelyezésre, melyet az iskolánk büféje mellett lettek elhelyezve. Ezek között van egy kombi mely a kisebb műanyag és fém palackokat nyomja össze és a másik pedig 0.5 litertől kezdve a 2 literes palackokat is képes összenyomni. Ha összenyomás nélkül dobjuk be a kiürült palackokat, több levegő kerül a kukába, mint hulladék. Ha azonban összenyomjuk, jelentősen kisebb helyet foglal el és így lassabban telik meg a tároló. A február 28-adika nagyon sok más programnak adott helyet hiszen a suliban a kukák újra fel lettek címkézve és új kukák lettek elhelyezve a tanári szobában és a titkárságon is. Ezek mellett nagyon sok verseny volt melyet jutalommal díjaztunk és ezek persze Bio termékek voltak. Indult ezen a napon egy „koszkommandó” is mely a tanár úr vezetésével menetelt osztályról osztályra, hogy fölszedje a szemetet a tantermekben.

Ezután a környezetvédelmi nap után nagyon sok tervet helyeztünk kilátásba melyek a következőek:

-konyhakert az iskolába

-fűszernövények a tankonyhába

-szelektív hulladékgyűjtés a konyhában

-padok elhelyezése az iskola udvarán

-vasgyűjtés mely április 3-án lezajlott

-iskolaújság mellyel az új információkat szeretnénk közölni iskolánk diákjaival

 
KÜLFÖLDI SZEMLÉLET A HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
 

Ha körülnézünk a világban, szinte mindenfelé elszórt hulladékot, szennyező anyagot találunk - sajnos, még mindig. Pedig rég elmúltak már azok az idők, amikor a különböző szennyvizek, a szemét elárasztotta a települések, sokszor a városok utcáit, nem fordítottak gondot a hulladék összegyűjtésére, a csatornázásra.

Békés, barátságos bolygónkat azonban a technikai fejlődés nevében is egyre jobban tönkretesszük, kimerítjük természetes készleteit, pusztítjuk élővilágát a földön és a vízben egyaránt. Tűzzel-vassal irtjuk sok száz éves, éltető oxigént adó őserdeit, hatalmas mennyiségű káros anyaggal szennyezzük levegőjét, a Földünket körülölelő légkört. Környezetünk lassú halódása azonban nem csupán az állat- és növényvilágra veszélyes, hanem az emberiségre is, hiszen az egyre vékonyodó ózonréteg nem tudja kiszűrni a káros sugárzásokat, megóvni a Földet a felmelegedéstől. Igaz, ez hosszú folyamat, mi is, de leginkább utódaink érzik majd ennek hatását.

Szerencsére az utóbbi években felismertük környezetünk, bolygónk védelmének fontosságát, igyekszünk tenni érte valamit, menteni a még menthetőt. Mind aktívabban jelennek meg - még az írott és elektronikus sajtóban is - a környezetvédők, az állatvédők, sőt világszerte ismert sztárok, hírességek szállnak "ringbe" a nemes cél érdekében. Egyre gyakrabban fordulhatunk meg szépülő, tiszta, virágoktól pompázó falvakban, városokban. A környezetvédelem fogalmába azonban bele kell tartoznia a levegő, a víz, a táj és a települési környezet védelmének is.

A levegőt, a légkört a különböző futó- és szellőzőberendezésekből áramló mérgező anyagok, az ezek okozta zaj pedig a környezetet károsíthatják. A tüzelő és légtisztító berendezésekből - elsősorban a nedves üzemű légtisztítóból - kikerülő anyagok helytelen kezelése a föld, a víz, a vízben és környezetéhez tartozó növény- és állatvilág pusztulásáért felelősek. A levegő szennyezésében a szellőzéstechnika is szerepet játszik, ezért foglalkozni kell ennek folyamatával és a védekezés módjával, megoldásokat találni a károsanyag-kibocsátás mind jelentősebb csökkentésére. A légszennyezés - emisszió - során szellőzőberendezések segítségével, illetve az ipari tevékenységek során keletkező szennyező anyagok különböző forrásokon keresztül jutnak a környezetbe. A légszennyeződés - transzmisszió - az a folyamat, amelyben a légkörbe engedett káros anyagok szétterjednek. A terjedés mértékét a légköri jellemzők mellett a domborzati és a topografikus adottságok is meghatározzák. A légszennyezettség - imisszió - az az állapot, amelyet a légkörben szétterjedve a szennyező anyag hoz létre a földfelszín közelében. Az erre hivatott hatóság mindegyik folyamat mértékét szigorúan megállapította és jogszabályokban rögzítette.

A levegő, a légkör tisztaságának védelme technológiai és szellőzéstechnikai módszerekkel oldható meg. A technológiai megoldás korszerű, zárt gyártási folyamatok megvalósítását, kevésbé szennyező anyagok, nyersanyagok felhasználását jelenti. Az elmúlt század eleje óta folynak kísérletek a levegő hűtésére, páratartalmának és tisztaságának megőrzésére vonatkozóan. Az első kísérleti léghűtők jégtáblák fölött vezették el a levegőt, hogy hűtsék. Willis H. Carrier szabadalmaztatta 1902-ben azt a klímaberendezést, amely már nedvesítette a levegőt. Textilgyáraknak tervezte, porszűrővel is ellátott készülékét Stuart W. Cramer, amely 1906-ban került forgalomba. A kezdeti lépések után hosszú évek múlva Amerikában jelent meg az első komoly klímaberendezés, amely a belső terek klímáját az ember élettani és tisztasági követelményeihez igazította. A hőmérsékletet termosztát segítségével 20-26 fok között, míg a páratartalmat 35-65 százalék közötti tartományban lehetett beállítani.

A légszűrés iránti igény az 1960-as évek elején kezdett növekedni, különösen nagy hatékonyságú légszűrőket követelve a radioaktív szemcsék, illetve a környezetszennyezés megelőzése érdekében.

Jelenleg az 1963-ban alapított Camfil Európa vezető légszűrőgyártója, amely a hazai piacon - a Cobalt Épületgépészeti Kft. forgalmazásában - is megtálalható.

A Cobalt 1991-ben alakult, hűtőberendezésekkel foglalkoznak, de fővállalkozásban épületgépészeti jellegű karbantartásokat is vállalnak. A CÉG életében fontos szerepet játszik a környezetvédelem, a légszennyezés csökkentése, megelőzése. Odafigyelnek arra - de a jogszabályok által rá is vannak kényszerítve -, milyen berendezésekkel, nyersanyagokkal dolgoznak. Azok az anyagok ugyanis, amelyek a hűtőgépeknél használatosak, környezetszennyezőek. A hűtéstechnikai ipar környezetbarát hűtőközegek gyártásának irányába halad, felhasználásuk rendkívül szigorú szabályok szerint, speciális berendezések segítségével, zárt technológiával történnek. Meg kell felelni a környezetvédelmi előírásoknak és a magyar környezetvédelmi törvényeknek, így minden magára adó vállalkozás odafigyel, hogy károsító anyagokat, freonszármazékot ne engedjen az ózonrétegbe, illetve következetesen olyan technológiákat alkalmazzon, amelyek a rendeletekben, szabványokban előírtaknak eleget tesznek. A Cobalt Kft. igyekszik figyelemmel kísérni és a berendezéseinél felhasználni az eredményeket.

Újabb és újabb fejlesztési eredmények születnek a klíma- és légszűréstechnikában, technológiában, egyre korszerűbbek, nagyobb hatásfokúak mind egészségügyi, mind környezetvédelmi szempontból. A technika és a kutatásfejlesztés mindig új megoldásokat hoz, tökéletesebbet, könnyebben alkalmazhatót, amely természetesen nagyobb szakmai felkészültséget igényel. A kutatások, fejlesztések mindig arra irányulnak, hogy ne csupán elviselhetővé tegyük környezetünket, de gondoskodjunk védelméről, a szennyezés csökkentéséről is. A CÉG a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetségének tagja. Egyik tulajdonosa Mocsáry György ügyvezető igazgató.

A Cobalt ÉpületGépészeti Kft. tíz éve áll kiváló berendezésekkel és szolgáltatásokkal a vevők rendelkezésére. Mint nevük is fémjelzi: keményen, tisztán szeretnének megfelelni az elvárásoknak az épületgépészet területén. Ennek egyik feltétele az ISO minősítés, amellyel négy éve rendelkeznek.

Szeretettel várunk oldalunkra minden egyes érdeklődőt és reméljük mindenki szeretné védeni környezetét és ezért mindent megtesz.


 
Üdvözlettel:
A KERI