Tanuló igény- és elégedettségmérés


Kedves Diákunk! Az iskola vezetése minőségirányítási programjában a partnerközpontú működés megvalósítását tűzte ki célul. Ennek fontos része a partnerigény és elégedettségi mérés az iskolahasználók körében. A kérdésekre adott őszinte válaszok, amelyek név nélkül kerülnek feldolgozásra, nagy segítséget nyújtanak a minőségfejlesztési program megvalósításához, és egyben lehetőséget adnak arra is, hogy működésünk során a tanulói igényeket megismerjük, és amennyiben lehetőség van rá, ezek figyelembe vételével szervezzük a mindennapi feladatokat. Együttműködéseteket előre is köszönjük! Ha a kérdőív kitöltése közben valamely kérdés megítéléséhez nincs elegendő információd,az x-t kell választani, mert nem enged továbblépést addig a teszt, amíg nincs válasz.

54321x
1. A tanulók kapjanak tájékoztatást az iskola főbb céljairól, terveiről, programjairól.
2. A tanulók ismerjék az iskolai alapdokumentumokat.(házirend, órarend, pedagógiai program, munkaterv)
3. Szükség esetén elérhetőek legyenek az iskola vezetői, tanárai
4. Többféle lehetőség legyen az iskolával történő kapcsolattartásra, konzultációra, tájékozódásra (Fogadóóra, véleménykérő lap, DÖK)
5. Fontosnak tartod, hogy panaszod kivizsgálásra kerüljön, és a hozott döntésről tájékoztatást kapjál.
6. A tanítás során a tanuló álljon a középpontban.
7. A tanulók, egyéni céljaik megvalósításához kapjanak segítséget a tanáraiktól.
8. A tanulók teljes mértékben tisztában legyenek az egyes tantárgyak követelményeivel.
9. Az iskolában nagy hangsúlyt fektessenek az önálló tanulás képességének megszerzésére.
10. Az iskola eredményesen készítsen fel a továbbtanulásra.
11. Az iskola eredményesen készítsen fel a záróvizsgákra.
12. A tanárok legyenek érzékenyek a tanulói problémákra.
13. Tanulási stílusodnak megfelelő segítséget kapj tanáraidtól a képességeid fejlesztéséhez.
14. Az iskola tanulóira a kulturált viselkedés az egymásra való odafigyelés legyen jellemző.
15. Jó legyen a kapcsolat a tanárok és a diákok között.
16. A szabadidő eltöltéséhez elegendő programot, rendezvényt, lehetőséget biztosítson az iskola.(kirándulás, sport, diákrendezvények)
17. Fontos, hogy elégedett legyél az iskolai fegyelemmel.
18. Az iskolai környezet gondos kialakítása segítse a tanulást.
19. Az oktatáshoz magas színvonalú technika, korszerű oktatási anyagok, szemléltető eszközök álljanak rendelkezésre.
20. A tanulás során a felhasznált technológiák és eszközök az egészséges és biztonságos munkavégzést tegyék lehetővé.
21. A diákétkeztetés az egészséges és kulturált táplálkozás lehetőségeit biztosítsa.(büfé, menza)
22. A szakoktatód, szakmai tanárod szakmai felkészültsége napra kész legyen.
23. Az iskolai tanműhely a legmodernebb eszközökkel legyen felszerelve.
24. A gyakorlati képzés az önálló munkavégzésre készítse fel a tanulókat.
25. A tanuló a külső gyakorlati helyen kapjon segítséget a vizsgafeladatok gyakorlásához.
A kérdések arra vonatkoznak, hogy mit szeretnétek. Az 5-ös értéket válasszátok, ha nagyon fontosnak gondoljátok, az 1-est ha nem fontos. X legyen a választás, ha nincs elég információ.
54321x
1. A tanulók tájékoztatást kapnak az iskola főbb céljairól, terveiről, programjairól.
2. A tanulók megismerhetik az iskolai alapdokumentumokat.(házirend, órarend, pedagógiai program, munkaterv)
3. Szükség esetén elérhetők az iskola vezetői, tanárai
4. Többféle lehetőség van az iskolával történő kapcsolattartásra, konzultációra, tájékozódásra (Fogadóóra, véleménykérő lap, DÖK)
5. Felmerülő panaszod, (ha volt ilyen) kivizsgálásra került, és a hozott döntésről tájékoztatást kaptál.
6. A tanítás során a tanuló áll a középpontban.
7. A tanulók, egyéni céljaik megvalósításához segítséget kapnak a tanáraiktól.
8. A tanulóknak van lehetőségük az egyes tantárgyak követelményeinek megismerésére.
9. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek az önálló tanulás képességének kialakítására.
10. Az iskola eredményesen készít fel a továbbtanulásra.
11. Az iskola eredményesen készít fel a záróvizsgákra.
12. A tanárok érzékenyek a tanulói problémákra.
13. Tanulási stílusodnak megfelelő segítséget kapsz tanáraidtól a képességeid fejlesztéséhez.
14. Az iskola tanulóira a kulturált viselkedés az egymásra való odafigyelés jellemző.
15. Jó a kapcsolat a tanárok és a diákok között.
16. A szabadidő eltöltéséhez elegendő programot, rendezvényt, lehetőséget biztosít az iskola.(kirándulás, sport, diákrendezvények)
17. Elégedett vagy az iskolai fegyelemmel.
18. Az iskolai környezet gondos kialakítása segíti a tanulásodat.
19. Az oktatáshoz magas színvonalú technika, korszerű oktatási anyagok, szemléltető eszközök állnak rendelkezésre.
20. A tanulás során a felhasznált technológiák és eszközök az egészséges és biztonságos munkavégzést teszik lehetővé.
21. A diákétkeztetés az egészséges és kulturált táplálkozás lehetőségeit biztosítja.(büfé, menza)
22. Szakoktatód, szakmai tanárod szakmai felkészültsége napra kész.
23. Az iskolai tanműhely a legmodernebb eszközökkel van felszerelve.
24. A gyakorlati képzés az önálló munkavégzésre készíti fel a tanulókat.
25. A tanuló a külső gyakorlati helyen segítséget kap a vizsgafeladatok gyakorlásához.
Ezeknél a kérdéseknél az iskolai állapotokat kell értékelned. Ha teljes mértékben egyetértesz, válaszd az 5-ös, ha egyáltalán nem az 1-es értéket. Ha nincs elegendő információd az x-t válaszd!