Tanbolt, taniroda


TANIRODA
 
 
A legmodernebb technikai felszereltséggel bíró légkondicionált helyiségben laptopok, projektor szolgálják a szakmai gyakorlati képzést a kereskedelmi-marketing üzleti adminisztrációs szakmacsoport szakközépiskolai tanulói számára a 11. és 12. évfolyamon. Megtalálható minden olyan berendezés, amely nélkülözhetetlen az irodai munkához (telefon, fénymásoló, nyomtató, scanner, iratmegsemmisítő, lamináló, spirálozó), melyek segítségével a diákok életszerű szimulációs feladatokat oldhatnak meg az ügyvitel és a gazdaság számtalan útvesztőjében.
 
A taniroda feladata, hogy a hallgatók modellezett, életszerű körülmények között sajátítsák el a cégalapítással, cégműködtetéssel összefüggő általános ismereteket, valamint a pénzügyi, számviteli, illetve a titkári munkával kapcsolatos teendőket. A 12. évfolyamon a tanirodai gyakorlati órán a munka csoportokban zajlik, van ügyvezető igazgató, titkárság, munkaügy, pénzügy, számvitel, marketing és beszerzés-értékesítés osztály. A különböző munkakörökbe pályázat útján lehet bekerülni. A tanév során a tanulók forgószínpadszerűen dolgoznak más munkakörökben is, ezzel több munkaterületet megismernek és sokkal komplexebb ismeretet szereznek.
 
Külön élmény, hogy az órán létrehozott virtuális vállalkozás kapcsán más iskolák gyakorlócégeivel kerülnek üzleti kapcsolatba, bekapcsolódva a jól működő hazai diákvállalkozás hálózatba. Tanulóink szívesen vesznek részt a tanirodai gyakorlatokon.
Ez azért is más jellegű foglalkozás, mert a tevékenység nem tanórai keretek között folyik, itt nem osztálytársak, hanem munkatársak, él közöttük a munkahelyi hierarchia, és a protokoll előírásai szerint kell a foglalkozásokon megjelenni. A gyakorlatot vezető tanár sem tanárként vesz részt a gyakorlaton, hanem munkatársként. Itt a munka szónak jelentősége van, hiszen a tanár csak indirekt módon irányítja a munkát, a tényleges feladatmegoldást (munkát) a hallgatók önállóan végzik. Az iskola életének fontos állomását jelenti a taniroda, amelynél úgy a megfelelő technikai-műszaki színvonal, mint a jól felkészült tanári csapat egyaránt adott ahhoz, hogy a diákvállalkozás sikeres legyen.
 
Az iskolából kikerülő diákok a munkaerőpiacon olyan elvárásokkal találkoznak, amelyeknek a pusztán tanórákon elsajátított, többnyire elméleti ismeretanyaggal nem biztos, hogy képesek megfelelni.
 
A gyakorlócég a valódi vállalkozásokhoz hasonlóan jelen van a gyakorlócégek piacán, az üzlet profiljának megfelelően megbirkózik a gazdasági élet gondjaival: foglalkozik a beszerzéssel, piacot szerez termékeinek és szolgáltatásainak, eladást ösztönöz, személyi döntéseket hoz, könyvelési feladatokat lát el, banki átutalásokat végez, beszámolási kötelezettséggel tartozik az adóhivatalnak, stb. A szimulált vállalkozás működéséhez szükséges szolgáltatásokat a cégszolgálati központ hivatott ellátni.
 
A tanirodában az alábbi tevékenységcsoportok, feladatok különíthetők el:
  • Titkárság – beérkező- és kimenő posta feldolgozása - határidők nyilvántartása, ellenőrzése - iratanyagok kezelése - titkárnői-ügyintézői feladatok, leírási munkák elvégzése - telekommunikációs berendezések kiszolgálása - postai költségek nyilvántartása - irodai eszköztár vezetése.
  • Személyügy - munkaviszony feldolgozásával (belépés, kilépés, szüneteltetés) összefüggő feladatok - munkaügyi nyilvántartások vezetése - ténylegesen teljesített munkaidő vezetése - munkabérek, juttatások számfejtése, előírt levonások nyilvántartása, végrehajtása - kifizethető munkabérek kifizetésre történő elõkészítése - munkavállalók társadalombiztosítási ellátásával kapcsolatos nyilvántartások vezetése, elõírt adatszolgáltatások teljesítése.
  •  Beszerzés - árubeszerzés továbbértékesítési céllal - áruraktár kezelése - árubeszerzés személyzeti vásárlás céljából - a vállalat működéséhez szükséges egyéb eszközök és anyagok megrendelése, beszerzése.
  • Értékesítés - a vállalat értékesítési tervének kialakítása a felvevő piacok igényeinek felmérése, valamint az értékesítési céllal beszerzett árukészlet alapján - árkalkuláció készítése a beszerzési árak, az értékesítési költségek, valamint a hasonló termékek körében kialakult árszint alapján - export árak kialakítása és karbantartása a deviza vételi árfolyamok segítségével - termékkatalógus készítése és a partnerek részére való megküldése - szállítási feltételek kidolgozása, megrendelések nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, a teljesítés megfelelő dokumentálása, valamint a számla elkészítése - reklám- és propaganda tevékenység (szórólap, prospektus készítése).
  •  Pénzügy - bankszámla megnyitása, kezelése, banki bizonylatok elkészítése, továbbítása - házipénztár kezelése, ellenõrzése - bejövő számlák nyilvántartása, kiegyenlítése - kimenő számlák nyilvántartása, behajtása, ellenőrzése - adófizetési nyilvántartások elkészítése, adófizetések teljesítése - egyéb kötelezettségek nyilvántartása, pénzügyi teljesítése - pénzügyi terv készítése, pénzügyi teljesítések.
  • Számvitel - a vállalat vagyonában, eszközeiben, azok forrásaiban, a költségekben és a hozamokban bekövetkezett változások valóságnak megfelelõ, folyamatos, naprakész nyilvántartása mennyiségben és pénzértékben - a rögzített (könyvelt) adatokból, a vállalati belső és külső környezet számára a döntéshez szükséges információk biztosítása.