Bázisiskola


SZIN - Szegedi Ifjúsági Napok – ZÁRÓ WORKSHOP

 A Bázisiskola program végső lezárása 2015. 08. 26-27-én történt, a Szegedi Ifjúsági Napokkal összekötve. 2015. 08. 26-27-ig a SZIN területén a Bázisiskola is megjelent külön standdal. A programra látogatók megismerhették a projekt lényegét, előnyeit, eredményeit.

Augusztus 26-án este a  BIP VIP-sátorában zajlott a projektben kiemelkedően teljesített tanárok, diákok díjazása, melyen az ország minden területéről részt vettek a kiemelkedően teljesített iskolák programban részt vevő tanárai, diákjai.

Iskolánk diákjai a Kós Károly Tagiskola diákjaival együtt a nyári Összművészeti Táborban nyújtott legkreatívabb produkcióért díjazásban részesültek. Vitányi Annamária - koordinátor és tesztelő tanár- pedig kiváló vállalkozói kompetenciákat fejlesztő tanárként lett díjazva.

A hivatalos zárás után a sátorban koncertekkel szórakoztattak bennünket, a záró rendezvényt az Animal Canibals két rapere konferálta.

Másnap a diákjaink városnézésen és szabadulós játékon vehettek részt, amit nagyon élveztek. Mi, a tanárok, és a program vezetői, pedig záró workshopon beszéltük meg a program eredményeit, megosztottuk egymással élményeinket, tapasztalatainkat.

A rendezvény jó hangulatáról a képek is tanúskodnak. 

 

 

 

 


Nyári összművészeti tábor Bodajkon

 A Bázisiskolai Program keretében iskolánk közel 50 tanulójával és 5 tanárával 2015.07.29-2015.08.04-ig Bodajk mellett művészeti táborban vettünk részt. Bodajk Székesfehértól 30 percnyi távolságra fekszik északra. Egészséges hegyi levegő, erdők, patakok és kedves emberek vártak bennünket.

Sok mindent csináltunk ezen a héten: csapatépítés, origamizás, üvegfestés, mandalafestés, szénrajz, gyöngyfűzés, díszcsomagolás, kirándulás nappal és éjjel a természetbe, és Székesfehérvár nevezetességeinek megtekintése volt a tervezett programunk. A székesfehérvári túránkat iskolánk alapítványai támogatták, amiért hálásak vagyunk.

Közel 200-an voltunk együtt a táborban, az ország minden részéről érkeztek diákok. A WiFi hiányát hamar megszoktuk, a személyes beszélgetések, esti közös programok során új barátságok kötődtek tanárok és diákok közt egyaránt.

Az utolsó nap záró rendezvényén minden iskola bemutatta alkotásait. Mi külön készültünk egy a diákok által a helyszínen összeállított flash-mob tánccal, ahol tanárok és diákok közösen táncoltunk.

Iskolánk a Bázisiskola Programban kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezúton szeretném megköszönni a résztvevő kollégáknak és diákoknak a lelkes munkáját. Teljesítményünk elismeréseként meghívást kaptunk a BIP záró-rendezvényére, Szegedre, amit a Szegedi Ifjusági Napokon rendeztek meg augusztus végén.

Az alábbiakban egyik díjazott diákunk beszámolóját olvashatják:

Remek időjárás és friss hegyi levegő várta Bodajkon a Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola néhány diákját és tanárait.

A kirándulás családias hangulatban 2015.07.29-én vette kezdetét egészen 2015.07.04-ig. Mielőtt elmesélném a táborozás élményeit szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy bemutathatom a hét eseményeit, meglepetéseit, tapasztalatait diáktársaim nevében is. Kirándulásunk a Keri előtt indult ahol egy 50 fős buszt várt minket indulásra készen. Az utazás kellemes hangulatban zajlott, bár még sokan nem ismertük egymást a sulin belül sem. Érkezésünkkor szívesen vártak minket a szervezők és az ott dolgozó emberek is. Majd csoportokra bontva (ami 7-8 fő) kaptuk meg a szobáinkat. Odaérve láttuk nem csak Békés megyéből érkeztek diákok.

A héten folyamatosan programokkal vártak minket a kísérő tanárok , ilyen volt az éjszakai túra , origami hajtogatás, üvegfestés , flash-mob tánc készítése  és további érdekes feladatok, amiket az utolsó napon be is mutattunk.

Továbbá voltak csapatépítő programok is. Pl. a szobák tagjai (7-8 fő) együtt készítettek minden napról egy verset és egy falra ragasztott papírra írták fel a közös tábori élményeiket. A hét közepén már mindenki megtalálta a közös hangot mind a szobatársaival mind más diákokkal is. Már- már annyira összeszokott a bodajki csapat -beleértve a szombathelyieket, kisvárdaiakat, győrieket és más városból érkező tanulókat-, hogy hazaindulásunk előtti estén egy hatalmas közös bulit tartottunk.

Indulásunk a táborból nehézkes de mégis boldog volt, hiszen 1 hétig távol az otthontól nehéz volt. De mégis jól éreztük magunkat, hiszen nagyszerű társaság vett körül minket egy csodás helyen, új barátokkal és élményekkel. Úton hazafelé Székesfehérváron meglátogattuk a Bory várat ami nagyon szép és egyben érdekes is volt.

Békéscsabára érve mindenki elfáradt mégis élményekkel gazdagon tért haza. S végül elmondhatom megérte elmenni erre a pár napra. J

 Roik Rita, 11/C osztályos tanuló

 A kellemes élményeket az elkészített képeink is bizonyítják, melyeket itt tekinthetnek meg.

 

  

  

 


A Bázisiskola utolsó programjaként január hónapban 8 osztály tanulóival vettünk részt ingyenes osztálykiránduláson Budapesten. Szállásunk Csillebércen, az egykori úttörő tábor helyszínén volt. Kirándultunk a Normafához, megnéztük a Parlamentet, a Halászbástyát, a Mátyás templomot, a Zwack Múzeumot. Sétáltunk a Városligetben, a Hősök Terén, shopingoltunk bevásárló központokban. Csapatot építettünk, új barátságokat kötöttünk, jól éreztük magunkat.

Sajnáljuk, hogy ilyen hamar vége lett, gyorsan eltelt ez a néhány nap. Reméljük még sok ilyen programban részt vehetünk a jövőben!  

 

 


A Bázisiskola Program fő szakaszához érkeztünk. Témahét elnevezésű rendezvénysorozat került megrendezésre iskolánkban.

 BéKSZI szintű közös rendezvényünk a kolbászfesztivál ifjusági kolbászgyúró versenyén való részvétel volt, rnelyen mindhárom tagiskola képviselte magát.

 Munka világa témakörben 2014. 11. 13-án a József Attila Telephelyen vállalkozói interjúk zajlottak két előadóval. A tanulók érdekes, példaszerű életpályákat ismerhettek meg. Sok hasznos tippet kaptak a jövőjükkel kapcsoltban. A hangulat barátságos, oldott, közvetlen volt egy kis előadói humorral fűszerezve. J

Másnap, 2014. 11. 14-én, a Keri második emeletén álláskeresés témakörben hallgathattak előadásokat a diákok. Egy kis csoportos ráhangoló játék után mindenki érdeklődéssel hallgatta vendégeinket. Örömmel tettük fel kérdéseinket, tanárok és diákok egyaránt élveztük a tartalmas előadásokat. 

 

 

 

 


 

Hálózati tanulás

„…az iskola egyik fontos szerepe, hogy a globalizált világban sokszor elbizonytalanodó, elmagányosodó személyeknek képes legyen egy olyan közösségi teret nyújtani, amelyben megtalálhatják a közösségi tanulásnak és a tudáskonstruálásnak a szociális területeit is…”

                                                                                                                      Rapos Nóra

 A Bázisiskola program keretén belül 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzésen vettünk részt tantestületünkből az Új Nemzedék Központ szervezésében.

 Képzés címe: Hálózati tanulás az életpálya-építés támogatásában

Képzés helye: Fenyves Hotel, Békéscsaba

Képzés ideje: 2014. szeptember 4-6.

Részvevők: Csapó Ágnes, Czövekné Szabó Annamária, Kispál Péter, Sári Erika, Szabó Dezső, Tóth-Bosits Andrea, Tóth Péter, Vassné Dobra Julianna, Vitányi Annamária.

A továbbképzés célja:

 •  a kurzus a hálózati tanulás fogalmi rendszerének és módszereinek megismertetésével nyújtson elméleti keretet és gyakorlati módszertant a diákok életpálya-építését támogató pedagógusi tevékenység számára;
 • a hálózati tanulás módszerével felszínre kerüljenek a résztvevőknek ezen a területen eddig spontán vagy tudatosan alkalmazott módszerei, eszközei;
 • a résztvevők megismerjék a valós és online térben alkalmazható hálózati tanulási módszereket;
 • a résztvevők megismerjék a hálózatok szerepét a különböző, életpálya-építéssel kapcsolatos tartalmak összekapcsolásában.

 A továbbképzés rövid ismertetése:

 A továbbképzés során a résztvevők a tanulók életpálya-építésre való felkészítésének feladatát, folyamatát a hálózati tanulás fogalmi és szemléleti rendszerében helyezik el, alkalmazva a hálózati tanulás módszereit és eljárásait. A résztvevő pedagógusok a képzés során így maguk is tapasztalatot szereznek a hálózati tanulás változatos, újszerűmódszereiről, és megismerik azok alkalmazásának alapjait.

A program a saját tapasztalatok feldolgozásától, a hálózati tanulás fogalmainak és módszereinek megismerésén keresztül, a nemzetközi és hazai jó gyakorlatok feldolgozásáig vezeti a résztvevőket, akik a továbbképzés végére képessé válnak saját konnektivista pedagógiai gyakorlatuk megtervezésére.

Különösen hangsúlyos a valós és az online térben alkalmazható hálózati tanulási módszerek megismerése, valamint a különböző, életpálya-építéssel kapcsolatos tartalmaknak és a hálózatok szerepének a kreatív összekapcsolása.

 A továbbképzés főbb témái:

 •  a hálózati tanulás alapvető fogalmai, módszerei és nemzetközi kontextusa;
 • a tanulók életpálya-építését segítő eszközök és módszerek számbavétele, tapasztalat-megosztás és elméleti áttekintés;
 • intézményen belüli és intézményen kívüli kapcsolatépítés és együttműködés a diákok életpálya-építésének támogatására:
 • esetek ismertetése és feldolgozása;
 • tudás – tanítás – tanulás – tudásmegosztás – hálózati tanulás összefüggései
 • a konnektivizmus tanulásfelfogása;
 • az iskola, mint hálózati szereplő; a nyitott iskola fogalma, a hálózati kapcsolatok működési formái;
 • hálózatok szerepe az iskolai életpálya-építési készségfejlesztésben; a diákok egyéni alkotó tevékenységének, tapasztalatainak integrálása az életpálya-építési folyamatba
 • nemzetközi diákhálózatok szerepe;
 • nemzetközi és hazai jó gyakorlatok a diákok vállalkozási és kezdeményezőkészségének fejlesztésére lokális hálózatépítésen keresztül;
 • felkészülés a megismert hálózati tanulási módok iskolai alkalmazására és a konnektivista szemlélet intézményi megjelenítésére, erősítésére;
 • a megismert technikák intézményi implementációjának átgondolása.

Mi volt a hozadéka számunkra a továbbképzésnek?

-          Új/Konnektivista szemléletmód megismerése

-          Új kapcsolatok kialakítása (tagintézmények közt, más iskolák tanáraival, mentorokkal)

-          Hálózati együttműködés kezdeményezése

-          A megismert technikák saját intézményünkben továbbgondolása,

-          Csoportérzés fejlődése, kialakulása,

-          Pozitív életérzéssel feltöltődés

-          Hivatástudat megerősödése

-          Kommunikációs technikánk fejlődése

 


Az Új Nemzedék Plusz program a TÁMOP 3.3.12. „Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című országos kiemelt projekt finanszírozásában történik.

Mi a Bázisiskolai program célja?

Az Új Nemzedék Plusz program keretében megvalósuló Bázisiskolai program célja a diákok pályatervezését segítő intézményi program kialakítása és a csatlakozó intézmények hálózatba integrálása.  A csatlakozó iskolákat az Új Nemzedék Plusz saját intézményükre szabott programokkal támogatja, amelyek segítik tanulóikat a pályatervezésben és a felnőtt életre való tudatos készülésben, életkori kérdéseik megoldásában, döntéseik meghozásában, építve az élményalapú, gyakorlatközpontú, informális tanulás módszereire.

Mire kínál lehetőséget a program?

Az iskolai program fő szakmai fókusza a pályatervezési és életvezetési kompetenciák fejlesztése.

Ennek fő területei: önismeret és öngondoskodás, személyes és társas, a munkaerőpiac által elvárt készségek fejlesztése, képzési és munkaerőpiaci információk átadása.

Az életpálya-építés mellett a bekapcsolódó iskolák saját intézményi programjukban két további, kapcsolódó terület fejlesztését is választhatják:

         vállalkozói kompetenciafejlesztés

         kompetenciafejlesztés művészettel

A bekapcsolódó iskolák pedagógusait felkészítjük arra, hogy az intézményükre szabottan kialakított programot a mindennapi iskolai munkába beillesztve, hosszú távon legyenek képesek biztosítani az intézmény tanulói számára.

A programban az intézmények egyedi döntésük alapján alakíthatják ki az egyes elemek helyét az iskolai munkában (például osztályfőnöki órák keretében, tantárgyi órakeretben, fakultatív keretben, iskolai rendezvények keretében).

Milyen kézzelfogható szolgáltatásokat és eredményeket a nyújt a program?

A Bázisiskolai programhoz csatlakozó pedagógusok számára

         Pedagógusok, osztályfőnökök díjmentes képzése, egy nemzetközi képesítést nyújtó életpálya-tanácsadó és tréner programban (PAT akkreditációval)

         Díjmentes pedagógus továbbképzések (vállalkozói és művészeti témákban)

         A képzések mellett kidolgozott háttéranyagok (tantervek, tananyagok, tanári segédletek) ingyenes biztosítása

         A programban kiképzett pedagógusok számára tematikus nyári diáktáborokban való részvétel, térítéssel

         Mentori támogatás

         Osztályfőnöki szerepkört fejlesztő módszerek

         Közösségfejlesztési, csoportdinamikai alapok megismerése

         Közösségépítési lehetőség hasonló szemléletű pedagógustársakkal

         Újfajta szemléletmódok és módszerek megismerése

         Informális tanulás és a differenciálás módszereinek elsajátítása

         A szakmai versenyképesség erősítése

A Bázisiskolai programhoz csatlakozó intézmények számára

         6-8 fős innovatív pedagógus team-ek kialakulásának elősegítése, amely a belső fejlődés motorjává válhat

         Az iskolai munka fejlődését és az innovációt támogató kultúra megteremtése (intézményi szervezetfejlesztési folyamat az iskola igényei alapján kialakított fejlesztési terv szerint, szervezetfejlesztő szakember kísérésével, melynek lehetséges területei: iskolai szakmai stratégiák kialakítása, vezetői támogatás, tantestületi csapatépítés, változásmenedzsment, segítség a fenntartói átalakulási folyamatban)

         Segítségnyújtás az oktatási rendszer változásaira való megfelelő reagáláshoz

         Az iskola egyedi szakmai arculatának fejlesztése

         Az iskola versenyképességének növelése

Diákok számára

         Segít a fiatalok stabil jövőképének kialakításában

         Kellő információt, reális életviteli opciókat, orientációt nyújt a pályadöntések meghozatalához

         Felkészít a munkaerőpiacra való zökkenőmentes belépésre

         A sikeres társadalmi integrációhoz szükséges környezet fejlesztése

         Ingyenes táborozási lehetőség Zánkán, szakmai programokkal (iskolánként 60 diák)

         Minőségi és értékteremtő szabadidőeltöltés

         Életpálya tervezést segítő foglalkozások tanórai és órán kívüli keretek között