Irány Európa! - Kerisek szakmai gyakorlata és tapasztalatszerzése


 

 

 

Irány Európa! - Kerisek szakmai gyakorlata és tapasztalatszerzése külföldön

2016-1-HU01-KA102-022808

16/1/KA102/022808

2016.06.01. – 2018.05.31.

 

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

 

Háttér:

A többszöri névmódosítást követően a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája már 2004 óta foglalkozik nemzetközi projektekkel.

 

Célok:

A 2016-os pályázati forduló elbírálását követően, intézményünknek lehetősége nyílt:

  • 92 tanuló külföldi szakmai gyakorlatának, és
  • 8 tanár, szakoktató tanulmányútjának

sikeres megvalósítására külföldi szakképző iskolák és vállalatok segítségével.

Külföldi partnereinket a korábbi partneri hálózatunkból választottuk ki, figyelembe véve a felmerült képzési igényeket, és ennek alapján kötöttünk szerződést azon intézményekkel, akik segítségével a tervezett nemzetközi mobilitásaink lebonyolíthatóak.

 

A résztvevők száma és szakmai háttere:

·                    90 diák teljesítette a kiutazásokat, amely 97,8%-os teljesítésnek felel meg,

·                    a vendéglátás-turisztika szakmacsoportban 33 szakács és 16 pincér (ezen két szakma esetében 20 fő vendéglátás szervező-vendéglős szakmát tanult), valamint 14 cukrász tanuló került be a programba,

·                    kereskedelem szakmacsoportban 8 eladó és 19 kereskedő került bevonásra,

·                    a 2016-2018-as projektben 40 fő hátrányos helyzetű tanuló vett részt,

·                    intézményünk összesen 8 - a vendéglátás szakterületén oktató - munkatársunk külföldi szakmai tanulmányútjára kaptunk támogatást, akik kiutaztatását sikeresen teljesítettük,

·                    terveinket 98%-ra teljesítettük, mert 2 tanuló időközben visszavonta jelentkezését.

 

Megvalósított tevékenységek a pályázat lebonyolításának különböző szakaszaiban:

  1. Előkészítő szakasz

·         A projektcsoport alakuló munkamegbeszélése.

·         Szerződéskötés előkészítése a fogadó és küldő intézmény között.

·         A munkaprogram végleges kialakításának kezdete.

·         Iskolai tájékoztatási kampány a pályázati lehetőségről.

·         A tantestület és a nyilvánosság tájékoztatása a projekt indulásáról.

·         Beérkező pályázatok értékelése, résztvevők kiválasztása.

·         Szerződéskötés a felkészítő tanárokkal.

·         A kiválasztott résztvevők értékelése és felkészítése.

 

  1. A gyakorlat/tanulmányút megvalósításának szakasza

·         A kiutazás előkészítése a fogadó intézmény bevonásával.

·         Szerződéskötés a küldő intézmény és a fogadó partner, a kiutazó résztvevők és a kísérő személy között.

·         A munkaprogram végleges kialakítása.

·         Konzultációk, tájékoztatók megtartása a kiutazással kapcsolatban.

·         A külföldi szakmai gyakorlat/tanulmányút megvalósítása.

 

  1. Záró szakasz

·         A kiutazás dokumentációinak összegyűjtése, összeállítása (munkanaplók, értékelőlapok, tanúsítványok).

·         Kerekasztal-megbeszélés, a gyakorlat és a turnus értékelése.

·         A tantestület és a nyilvánosság tájékoztatása a kiutazás sikerességéről.

 

A projekt eredményei:

1. Résztvevő tanulók esetében

·         kompetenciáik fejlődtek, melyek segítségével eredményesebben teljesítettek,

·         kiválóan teljesítettek nemzeti és nemzetközi versenyeken,

·         fejlődött kommunikációjuk,

·         továbbá erősödött motivációjuk, s az adott szakma iránti elhivatottságuk,

2. Résztvevő tanárok/oktatók esetében

·         a külföldi tanulmányút/gyakorlat eredményeképpen kompetenciáik fejlődtek, módszertanilag megújultak, ezáltal nőtt munkavégzésük színvonala, hatékonysága, motivációja,

·         mentálisan felfrissülve tértek haza.

3. Intézményünk esetében

·         az oktatott szakmák presztízse nőtt,

·         erősödött az intézmény a humánerőforrás bázisa és munkatársaink kompetenciái,

·         a külföldi mobilitási projektek népszerűsége növekedett tanulói és tanári szinten egyaránt,

·         a fogadó szervezetekkel való kapcsolat tovább mélyült, valamint új intézmények is bekapcsolódtak a hálózatba,

·         tovább nőtt az intézmény presztízse, mindez hozzájárult beiskolázásunk eredményességéhez,

·         nőtt az ECVET eszközök használatában szerzett tapasztalat, erősödik az Europass dokumentumok ismertsége.

4. A pályázat projekt csoportjának esetében

·         szakmai, nyelvi, interkulturális, szociális, digitális kompetenciáik fejlődtek,

·         szervező-, együttműködési-, problémamegoldó-, és kommunikációs készségük tovább fejlődött,

·         valamint képesek lettek az IKT eszközök még magabiztosabb használatára.

 

A projekt hatásai:

 

  1. Rövid távú hatás

·         A választott szakiskolai képzések központi programjaiban megfogalmazott üzemi gyakorlati tapasztalatok megszerzése, továbbképzési igények teljesítése létrejött.

·         A képzés elismeréseként Europass Mobilitási Igazolványt kapott a résztvevő a gyakorlat/tanulmányút eredményességét bizonyítva.

  1. Hosszú távú hatás

·         A disszeminációs lehetőségekkel a médián, a sajtón keresztül értesítettük a nyilvánosságot a megvalósított gyakorlatokról, ami hozzájárult /hozzájárul a beiskolázásunk sikerességéhez.

·         A projekttel megvalósult nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalat jelentősen növelte/növeli a kiutazó diákok munkavállalási esélyeit, munkaerőpiacon való érvényesülését

·         A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosításával a szakképzés színvonala tovább emelkedett/emelkedik.

 

A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében a Tempus Közalapítvány támogatásával valósult meg.

Az elnyert 193.003 euró támogatási összegből 185.305 euró felhasználásra került.